Zaměstnanci školy

Základní údaje o škole

Název:

Církevní základní škola a mateřská škola Třinec-

adresa: Kaštanová 412, Třinec 739 61

zřizovatel: Slezská církev evangelická a.v. Český Těšín

adresa: Na Nivách 7, Český Těšín

Vedení školy:

ředitelka: Mgr. Monika Guńková – mobilní telefon ředitelna  734 696 170 

zástupce ředitele: Ing. Urszula Szymeczková

výchovný poradce: Mgr. Beata Kantor

hospodářka školy: Ivana Kovaříková

administrativa: Rachel Hrycková                                zcstrinecskr@seznam.cz

Třídnictví 1.stupeň:

1. Mgr. Monika Kantorová                                                monika.sabelova@czstrinec.cz

2. Mgr. Alena Trombiková                                             alena.trombikova@czstrinec.cz

3. Mgr. Jaroslava Waluszová                                     jaroslava.waluszova@czstrinec.cz

4. Mgr. Pavlina Chudecká                                              pavlina.chudecka@czstrinec.cz

5. Mgr. Beata Kantor                                                         beata.krainova@czstrinec.cz

Třídnictví 2.stupeň:

 

6. Mgr. Tomáš Waclawek                                                 tomas.waclawek@czstrinec.cz

7. Mgr. Rudolf Heczko                                                         rudolf.heczko@czstrinec.cz

8. Mgr. Dagmar Babilonová                                          dagmar.babilonova@czstrinec.cz

9. Ing. Danuta Pokorná                                            danuta.pokorna@czstrinec.cz 

Asistenti pedagoga:

Dobešová Jana, Pimková Kamila DiS.,  Danuta Kocyanová, Lenka Niedobová Dis.

Netřídní učitelé včetně vedení školy:

Mgr. Jana Byrtusová                                                   jana.byrtusova@czstrinec.cz

Mgr. Monika Guńková                                                monika.gunkova@czstrinec.cz

Mgr. Monika Kaletová                                                monika.taskova@czstrinec.cz

Ing. Urszula Szymeczková                                          urszula.szymeczkova@czstrinec.cz

Mgr. Monika Witoszová                                              monika.witoszova@czstrinec.cz

Mgr. Magdaléna Niemczyková                                   magdalena.niemczykova@czstrinec.cz

        Iryna Rajcová

 

Základní údaje o mateřské škole:

Zaměstnanci:

CMŠ Chopinova 463, 558 996 480, cmstrinec@centrum.cz

Učitelky: Alena Zarzycká, Ing. Bc. Marcela Ruszová

Pracovnice výdejny a uklizečka: Monika Vojtasová

CMŠ Sosnová 367, 558 989 738, cmstrinec2@centrum.cz

Učitelky: Bc. Klodová Lýdie,  Pavla Grochalová, DiS

Pracovnice výdejny a uklizečka: Kreželoková Halina

CMŠ Horní Lištna 10, 604 648 668, cmstrinec1@centrum.cz

Učitelky:  Mgr. Horniaková Kamila, Mgr. Turońová Karin

Pracovnice výdejny a uklizečka: Zaliszová Lenka

Kalendář akcí

AEC v1.0.4