Projekty

 

logoEU

1.

Projekt je spolufinancován Evropským

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

CZS a MŠ Třinec je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme

ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009.

Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

2.

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu “ Vzdělávání pro konkurenceschopnost “ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Plakát projektu podpořený z Operačního programu “ Vzdělávání pro konkurenceschopnost „

3.

Naše škola je zapojena do programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

V školním roce 2015/2016 nám byla přiznána podpora ze SFŽP ČR ve výši 65 442 Kč pro 17 žáků.

V školním roce 2016/2017 nám byla přiznána podpora ze SFŽP ČR ve výši 77 000 Kč pro 20 žáků

Ozdravný pobyt – projekt

4.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Plakát projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

5.

Zlepšení úrovně výuky na církevní základní škole a mateřské škole v Třinci byl spolufinancován EU:

Dokument v pdf

 

Kalendář akcí

AEC v1.0.4