Projekt: Místní akční plán II v ORP Třinec

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 Období realizace: 1.2.2018 – 31.1.2022 Nositel: město Třinec Operační program: OP VVV Více informací na : http://www.czstrinec.cz/skolni-projekty/projekt-eu-2/