Poděkování

V rámci 10. ročníku projektu Dárky pro děti na Ukrajinu naše škola sesbírala 13 500 Kč na dárky pro děti, které se nakoupily a zabalily […] → Pokračovat ve čtení: Poděkování

Dárky pro děti na Ukrajinu

Drazí rodiče, učitelé a žáci! Hlavní organizátor projektu – POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA se rozhodl  i letos pro účel vytvoření dárků pro děti na Ukrajině sesbírat […] → Pokračovat ve čtení: Dárky pro děti na Ukrajinu

První pomoc – zachraň život

V pátek 5. června 2015 se konal čtvrtý ročník soutěže „První pomoc – zachraň život“, kterou organizuje Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.. Soutěžilo vylosovaných 12 týmů […] → Pokračovat ve čtení: První pomoc – zachraň život

Poděkování za finanční dary na dárky pro děti na Ukrajinu

Milí rodiče, jménem organizace Pomoc Těšínského Slezska chci Vám poděkovat za finanční dary, které jste věnovali dětem na Ukrajinu. Naše škola spolu s mateřskými školami […] → Pokračovat ve čtení: Poděkování za finanční dary na dárky pro děti na Ukrajinu

Dárky pro děti na Ukrajinu

Drazí rodiče, učitelé a žáci! Máme možnost obdarovat potřebné na Ukrajině. Hlavní organizátor projektu POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA se rozhodl pro účel vytvoření dárků pro děti […] → Pokračovat ve čtení: Dárky pro děti na Ukrajinu

Výsledky Matematického klokana 2014

V pátek 21. března 2014 se konala na naší škole soutěž Matematický klokan 2014. Této mezinárodní soutěže se zúčastnilo celkem 63 žáků ve čtyřech kategoriích. […] → Pokračovat ve čtení: Výsledky Matematického klokana 2014