Distanční výuka z důvodů krizových opatření Vlády ČR

Drazí rodiče,

v důsledku přijetí krizových opatřeních Vlády ČR se od 14.10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně v základní škole. Od 14.10. – 23.10. 2020 je pro všechny žáky povinné distanční vzdělávání.

Organizace výuky: 

Výuka bude probíhat přednostně pomoci online videokonferencí dle rozvrhu v prostředí  aplikace ZOOM, dále pomoci Google učebny.

V nutných případech po osobní konzultaci poskytneme off-line výuku: úkoly budou zasílány poštou v tištěné podobě.

K online výuce nabízíme zapůjčení tabletů (dle možností školy do vyčerpání zásob), přednostně rodinám s více dětmi, které  docházejí na církevní školu paralelně do více ročníků.

V případě technických problémů spojených s distanční výukou ( emailové účty, ztráta hesla,  instalace a přihlášení na ZOOM, Google učebnu…)  se obraťte na  předsedu Sdružení přátel církevní školy pana Iva Byrtuse tel. 603204959,

v případě problémů a dotazů spojených s používáním zapůjčených tabletů na pana učitele Rudolfa Heczka – tel. 604180498

Připomínáme rodičům, že od 26.10.- 30.10 2020 mají děti podzimní prázdniny, v tomto období distanční výuka neprobíhá.

Obědy v období od14.10.2020 do 30.10.2020 budou plošně odhlášeny všem žákům.

Děkujeme za spolupráci a modlitby,

Mgr. Monika Guńková, ředitelka školy

Odkazy :

MPSV – ošetřovné 12_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ final

12_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Dodatek ke Školnímu řádu

Reagovat

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>