Beseda s panem knihovníkem

Zapojili jsme se do projektu knihovny Třinec „Čteme si spolu“. Děti se zábavnou formou seznamují s různými knihami. Nechybí také propojení příběhu s pohybem, dramatizací a malováním. Děti se na návštěvu pana knihovníka vždy těší.