Další skvělé ukázky činností dětí doma z úkolů distančního vzdělávání…(Sárky, Matyho, Helenky, Petříka a Simiho)