Den dětí se 6. třídou

Horlivá příprava divadelního představení Pohádkový les v 6. třídě.