Mikuláš

Naší školku navštívil Mikuláš, který děti obdaroval sladkostmi. Všechny děti byly statečné a zazpívaly Mikuláši píseň nebo přednesly báseň.