MOMENTKY Z NAŠEHO KARNEVALU BIBLICKÝCH POSTAV, KTERÉ SI POTOM NĚKTERÉ DĚTI I VYROBILY…