Můj první den ve škole.

Dne 1. záři jsme začali nový školní rok, přivítili jsme žáky první třídy. Všem žákům přejeme mnoho Božího požehnání.