Návštěva evangelického kostela

H1jAQClyRxxJDZMP80RVZ-QlBGIkdvIe9jhg3eIh4s7rN1VYwJU8wB3wJ7qp_LPGBAg_0vINávštěva evangelického kostela

Dne 4. 1. jsme navštívili nově opravený a vánočně vyzdobený kostel.
Diakon Mitrenga nás provedl kostelem a povyprávěl o rekonstrukci a zajímavostech.Do věže se odvážilo jen pár dětí, které mají krásné zážitky.Tam jsme jeli autobusem, zpátky jsme šli pěšky.

hBai2i6VaBj-YXdATV6v_YJL7hhokawufXV2CLgLDbcQUJkJPnNWKvsOfVCHGglcIiaVaKw             jJ3kDnsuTjceQAIMyaJbMVZ3MiwqcTi_8hRUQ2MFZENZkA8eckcCFq9CMYQ7Tr2Q9lpJnGA