Vánoční bohoslužba

I letos vystoupilo několik dětí s písní a básní na Vánoční bohoslužbě, která se konala v naší mateřské škole první adventní neděli.