Začátek nového školního roku v naší školičce

Pasování předškoláků a hry na zahradě

Setkání rodičů, dětí a kolektivu CMŠ

Radovánky

Výlet do ZOO

Narozeniny