Podzim v naší MŠ a podzimní vycházka do Lesoparku

Podzimní výlet vláčkem do Vendryně a pohádka v Bajce

Začátek nového školního roku v naší školičce

Pasování předškoláků a hry na zahradě

Setkání rodičů, dětí a kolektivu CMŠ

Radovánky