Poznáváme naše město

Plavání v Kenny clubu a Cvičení se Zuzkou

Plavání v Kenny clubu, Cvičení v Hale STARS

Objevujeme naši planetu

Mezinárodní řemeslné hry

Besídka pro rodiče

Velikonoce, Den Země