Podzim

Výstava domácích zvířat

Radovánky, výlet, pasování školáků

Výlet v Gutech

Den dětí

Cvičení v Hale Stars, návštěva Knihovny