MOMENTKY Z NAŠEHO KARNEVALU BIBLICKÝCH POSTAV, KTERÉ SI POTOM NĚKTERÉ DĚTI I VYROBILY…

NAŠE ÚNOROVÁ TVOŘENÍ

POZNÁVÁME BIBLI

Tematické aktivity v lednu a únoru

…vše , co patří k času… a vše, co patří k tělu a zdraví…    

Těšíme se ze sněhové nadílky…

UČÍME SE, ŽE „BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE“ – ZKOUŠÍME RŮZNÉ PROFESE, VYDĚLÁVÁME PENÍZE A ZA NĚ SI NAKUPUJEME.

Stáváme se květinářkou, veterinářem, kadeřníkem, kuchařem, radiologem, ševcem, pošťákem, zedníkem, …a dalšími.