Z KVĚTNOVÝCH ČINNOSTÍ

DUBNOVÉ PROMĚNY POČASÍ , HER I DALŠÍCH AKTIVIT

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI

AUTOBUS – HEJNÉHO MATEMATIKA V NAŠÍ MATEŘINCE

UČÍME SE DOJIT, VYRÁBĚT MÁSLO A TVAROH

JAK ZVÍŘÁTKA SPÍ – setkání s knihovnicí