Organizace výuky od 4.1. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,
předně bych Vám chtěla popřát co nejvíce Božího  požehnání, pokoje, zdraví v novém roce 2021.
I když bychom si to všichni přáli, žel, ne všechny děti se budou moci vrátit do školy na prezenční výuku.
Prezenční výuka bude  jen pro žáky 1. a 2. tříd dle rozvrhu hodin . Pro tyto děti, pokud to nutně potřebují, je zajištěna ranní i odpolední družina.
Ostatní ročníky  mají jen výuku distanční- kombinace online výuky v aplikaci ZOOM a vypracovávání zadání v aplikaci Google učebna dle rozvrhu hodin.
Připomínáme, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná, každou neúčast na online výuce je třeba řádně omluvit. 
Žáci, kteří mají online výuku, si mohou znovu vypůjčit tablety – v průběhu pondělí v sekretariátu školy.
Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky byli automaticky odhlášeni z obědů. Pokud  mají zájem vyzvedávat si obědy v jídelně, mohou, ale musí se na obědy přihlásit. Doba vyzvedávání obědů bude stanovená jídelnou – viz. webové stránky jídelny 7.ZŠ.
Děti 1. a 2. třídy musí mít nadále roušky. Doporučujeme nejméně dvě až 3 roušky na den. Děkujeme.
Děkuji Všem rodičům i přátelům naší školy za spolupráci v roce 2020, za Vaše modlitby, duchovní a finanční podporu školy,  a doufám, že se budeme moci setkat  se všemi žáky co nejdříve ve škole.
Monika Guńková, ředitelka školy

Reagovat

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>