Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Péče o seniory a hendikepované
Olympiáda 2024
30 31 1 2
3
Den techniky pro 6. a 8. třídu
ČteFest
4 5
Dodatek ke školnímu řádu č. 2
6
No BackPack Day - projektový den
7
1. pomoc
8 9
10 11 12
Ivent arena
Ochutnávka čaje ze samovaru
13
Kurz přežití
14
Kurz přežití
15 16
Den otců
17
Pobyt 7. třídy
18
Pobyt 7. třídy
Běh pro hospic 2024
19
Eva Evě, Adam Adamovi 2024
20
Modlitby za absolventy
Talent roku 2024
Opékání párků
21
Pozvánka na radovánky 2024
Radovánky 2024
22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Mgr. Monika Guńková

Mgr. Monika Guńková

Mgr. Monika Guńková

monika.gunkova@czstrinec.cz
+420 734 696 170, +420 558 989 733

Ve funkci ředitelky školy jsem od roku 2005, aktuálně učím předměty Polský jazyk a Křesťanskou výchovu. 

Můj oblíbený citát (verš z Bible) je Říman 8: 38: „ Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Baví mě jezdit na elektrokole; chodit po horách; poznávat nová místa; číst knížky křesťanské i historické; divadlo a hudba; psát scénáře pro školní muzikálová představení; luštit křížovky; vyprávět Biblické příběhy dětem a učit je; trávit čas s rodinou. Ve své profesi usiluji předně:

  • o porozumění druhým – žákům, rodičům, učitelům, tak, abychom byli blíž jeden druhému i Pánu Ježíši
  • o porozumění procesu učení, tak, aby žáky učení co nejvíce zajímalo a mne zajímalo učit je.

Ing. Urszula Szymeczková

Ing. Urszula Szymeczková

Ing. Urszula Szymeczková

urszula.szymeczkova@czstrinec.cz
+420 604 141 133, +420 558 989 733

Učím: matematiku, která mě po hudební výchově bavila nejvíc

Můj oblíbený citát (verš z Bible) je…Mně je však nejlépe v Boží blízkosti… Žalm 73:28a

Baví mě dělat druhým radost.

Povzbudí mě, když vidím, že moje práce není zbytečná.

Ve své profesi usiluji o odborný a empatický přístup.

Mgr. Monika Kantorová

Mgr. Monika Kantorová

2. třída

Mgr. Monika Kantorová

monika.kantorova@czstrinec.cz
+420 558 989 732

Aprobace: Jsem učitelkou na prvním stupni. Velmi ráda učím děti v první třídě číst a psát. Je úžasné
pozorovat, jak se děti učí písmena, pak už čtou slabiky, slova. Pak jsou schopny přečíst si kratší text.

Můj oblíbený verš z Bible je… Římanům 8, 28

„Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno,
napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru.“

Baví mě objevovat svět, cestovat, číst knihy, chodit na procházky, pracovat na zahradě.

Povzbudí mě, když vidím, jak člověk člověku prokazuje dobro.

Ve své profesi usiluji o nejen o kvalitní vzdělávání dětí, ale také o to, aby poznaly Pána Ježíše, který
jediný dá ten správný směr našeho života.

Mgr. Barbora Zielinová

Mgr. Barbora Zielinová

3. třída

barbora.zielinova@czstrinec.cz
+420 558 989 732

 

Mgr. Jaroslava Waluszová

Mgr. Jaroslava Waluszová

4. třída

Mgr. Jaroslava Waluszová

jaroslava.waluszova@czstrinec.cz
+420 558 989 732

Učím na 1. stupni matematiku, český jazyk, prvouku, přírodovědu, vlastivědu a výchovy.

Můj oblíbený verš z Bible je…

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 

Filipským 4, 6-7

Baví mě trávit čas s dětmi a společně  vyrábět a tvořit.  Když si najdu čas pro sebe, ráda čtu a chodím do přírody.

Povzbudí mě, když si lidé najdou čas jeden pro druhého a vnímají potřeby druhých.

Mgr. Katarzyna Waclawková

Mgr. Katarzyna Waclawková

1. třída

Mgr. Katarzyna Waclawková

katarzyna.waclawkova@czstrinec.cz
+420 558 989 732

Aprobace: Jsem učitelkou na prvním stupni a učitelkou německého jazyka a křesťanské výchovy na druhém stupni. Baví mě učit metodou vyvozování učiva, ráda používám ve výuce metody kritického myšlení. Zaměřuji se u dětí na rozvoj čtenářské gramotnosti, vedu je k četbě a ke sdílení zážitků z četby. K mým oblíbeným hodinám patří hodiny slohu. Baví mě práce třídní učitelky. Chci pomáhat dětem s jejich problémy, ráda si s nimi povídám a snažím se je doprovázet na jejich mnohdy nelehkých životních cestách.

Můj oblíbený citát (verš z Bible) je… Římanům 8, 28

Baví mě trávit čas s rodinou, cestovat a poznávat nová místa, chodit do sboru, číst kvalitní knihy, pracovat na zahrádce, vařit marmelády. Ráda se obklopuji přátelskými lidmi. Mám ráda hudbu a sport.

Povzbudí mě, když někdo mou práci ocení.

Ve své profesi usiluji o to, aby žáci chodili do školy s radostí, vzájemně si pomáhali a měli se rádi. Mou
touhou je, abychom v dětech nerozvíjeli pouze rozumové schopnosti, ale také jejich srdce a emoce.

Mgr. Tomáš Waclawek

Mgr. Tomáš Waclawek

6. třída

Mgr. Tomáš Waclawek

tomas.waclawek@czstrinec.cz
+420 558 989 731

Jmenuji se Tomáš a učím český jazyk, hudební výchovu a dějepis. Mám rád svou rodinu, hudbu, stát Izrael a náš nový školní kávovar.

Mám také rád věci, které fungují. Mám radost, že naše škola každým rokem pořádá školní muzikály – je to velká příležitost pro žáky, aby „vyrostli“.

Ve škole vedu kroužek zvonkohry a zpěvu. V současnosti mě fascinují tyto skladby: 

(12) for KING & COUNTRY – amen (Official Music Video) – YouTube

(12) For King And Country | A Drummer Boy Christmas | Full Album – YouTube

(12) Toccata Boellmann – YouTube

(12) Jan Dismas Zelenka: Missa Votiva in E minor – Václav Luks (HD 1080p) – YouTube

Mgr. Rudolf Heczko

Mgr. Rudolf Heczko

7. třída

Mgr. Rudolf Heczko

rudolf.heczko@czstrinec.cz
+420 558 989 731

Učím: Tv, Kv, Inf, Vz, Pv, Z, F a baví mě učit všechny.

Můj oblíbený verš z Bible je Jakub 1:17 – ‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Baví mě práce v lese se dřevem, něco manuálně tvořit, výlety s manželkou a jízda autem nebo čtyřkolkou.

Povzbudí mě milé slovo, úsměv a nadšení.

Ve své profesi usiluji o praktické využití učiva v životě.

Mgr. Dagmar Babilonová

Mgr. Dagmar Babilonová

8. třída

Mgr. Dagmar Babilonová

dagmar.babilonova@czstrinec.cz
+420 558 989 731

Učím: Přírodopis, zeměpis, chemie – vždy mě fascinovalo objevovat přírodu kolem nás a poznávat nová místa na naši krásné planetě.

Můj oblíbený citát /verš z Bible je: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Přísloví 3,5

Baví mě, když mohu trávit příjemný čas se svou rodinou a přáteli. Potěší mě četba dobré knihy nebo procházky po okolí. Mým koníčkem je rovněž cestování – poznávání krás Česka, ale i kultury a lidí v různých místech naší Země.

Povzbudí mě, když u děti vidím zájem o přírodovědné předměty i jejich drobné pokroky ve výuce.

Ve své profesi usiluji o správně odvedenou práci.

Mgr. Beata Kantor

Mgr. Beata Kantor

5. třída

Mgr. Beata Kantor

beata.kantor@czstrinec.cz
+420 558 989 731

Mé kořeny jsou zde, v Těšínském Slezsku pod Beskydami. Tady jsem se narodila a vyrostla jako bilingvní (dvojjazyčné) dítě. Na gymnáziu jsem se rozhodla pro další studium českého jazyka.

Od malička jsem zpívala naše těšínské lidové písně, později ve folklórním souboru poznala tance a tradice našeho kraje, a tak spojila tyto dvě schopnosti ve studiu na Pedagogické fakultě v 

Ostravě – učitelství 2. stupně v oboru Český jazyk a hudební výchova.

Můj oblíbený verš z Bible je Jer 31.3 – Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.“

Mám ráda pohyb, cestování a tvoření. Snažím se, aby škola byla místem, kam děti chodí rády, kde objevují svět, druhé i sami sebe a zachovávají si radost ze zkoumání světa, přirozenou zvídavost i touhu po poznání.

Povzbudí mě ranní zamýšlení s biblickým citátem, úsměv na tváři druhého člověka, úspěchy našich žáků i absolventů, dobrá rada a životní příběh či svědectví.

Mgr. Monika Witoszová

Mgr. Monika Witoszová

Mgr. Monika Witoszová

monika.witoszova@zstrinec.cz
+420 558 989 731

Učím matematiku, fyziku, výtvarnou a křesťanskou výchovu. A nejraději hraji s dětmi stolní a logické hry a řeším různé hádanky i hlavolamy.

Můj oblíbený verš z Bible je Ž 19, 2 – Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.

Baví mě lyžování, plavání, cestování, geocaching, knihy, hraní stolních her, malování, kreslení, pyrografie…

Povzbudí mě šálek dobrého čaje, milý úsměv, dlouhá procházka s pejskem…

Ve své profesi usiluji o dobrou a radostnou atmosféru na všech mých hodinách a individuální přístup

Mgr. Monika Urbancová

Mgr. Monika Urbancová

Mgr. Monika Urbancová

monika.urbancova@czstrinec.cz
+420 558 989 731

Učím: Anglický jazyk jak mladší tak starší žáky. Je to pro mě nová zkušenost. Dosud jsem učila děti se speciálními vzdělávacími potřebami a angličtinu jsem učila jen zážitkovou formou. Angličtina je nicméně se mnou spjata už od dětství. Ráda čtu, poslouchám hudbu a ráda mluvím s lidmi. Angličtina je pro mě jako nástroj ke komunikaci.

Můj oblíbený verš z Bible je… Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu, jemu na vás záleží. (Bible)

Baví mě trávit čas s rodinou, malovat, plavat, a hrát na kytaru.

Povzbudí mě biblický verš, milé slovo, hřejivý úsměv a láskyplné objetí.

Ve své profesi usiluji o radost z jazyka. Přála bych si, aby žáci vnímali jazyk jako nástroj ke komunikaci, aby jej používali jako klíč k otevírání nových pracovních možností, vztahů a životních příležitostí. Jako svůj profesní úspěch považuji, když se žák nebojí mluvit anglicky.

Mgr. Halina Nogová

Mgr. Halina Nogová

halina.nogova@czstrinec.cz
+420 558 989 731

Ruský jazyk

Mgr. Monika Kaletová

Mgr Monika Kaletová

9. třída

monika.kaletova@czstrinec.cz

+420 558 989 731

Učím: Anglický jazyk, Křesťanskou výchovu, Konverzaci v angličtině a Etickou výchovu.

Můj oblíbený verš z Bible je: Juda 1, 24-25 Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen.

Ráda trávím čas se svými blízkými, pracuji na zahradě, vařím, tvořím, renovuji staré věci, hraju na kytaru a pracuji s dětmi.

Ve své profesi usiluji o praktické využití toho, co se děti naučily.

Těší mě, když se děti posunují a rostou a to nejen ve vědomostech, ale především ve víře a přístupu k životu.

Danuta Kocyanová

Danuta Kocyanová

Asistentka pedagoga

Danuta Kocyanová

danuta.kocyanova@czstrinec.cz
+420 558 989 732

Na Církevní základní škole pracuji jako asistent pedagoga. Tato práce mě naplňuje, protože mám ráda děti a mladé lidi, a je zajímavé s nimi pracovat.

Má práce mi pomáhá vhlížet do dětského světa i z jiného pohledu. Snažím se pomáhat dětem překonávat případné překážky.

Nejvíce mě těší a je pro mě odměnou, když dostanou děti, o které se starám, dobré hodnocení, a zapamatují si probrané učivo. Je to dobrá zpětná vazba. Mou snahou je, aby byly čím nejvíce samostatné a připravené do života.

Hodně ke mně promlouvají slova J. A. Komenského:“ Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu, protože pravda Tě osvobodí od hříchu „. Tento nádherný odkaz, že Bůh je ta pravda, která osvobozuje a zachraňuje, toužím nést a předávat dalším. Ráda trávím svůj čas v přírodě, na horách nebo u zajímavé knihy.

Největší radost mi v poslední době dělají mé malé vnučky Elli a Ami, které mě nabíjejí energii a humorem.

Věra Turoňová

Věra Turoňová

Asistentka pedagoga

Věra Turoňová

Baví mě něco tvořit, vyrábět, opečovávat, fotit, péct chleby, zkoušet nové věci, aby každý den byl naplněný a jiný. Někdy se daří méně, jindy více a tak to má být. Pořád se můžu v lecčems zlepšovat a zdokonalovat. Nemám ráda zbytečné řeči a promarněný čas.