Děti čtou dětem

Projekt: „Děti čtou dětem“

Cíle projektu:

  • Posílit čtenářskou gramotnost
  • Naučit se vystupovat před publikem, představit se, prezentovat svoji osobu
  • Posílit kreativitu
  • Naučit se něco pro někoho udělat

Náplň projektu:

  • Představení své osoby žákům 1. třídy
  • Čtení z knihy Šmoulové
  • Zjišťování porozumění čtenému textu
  • Vytváření činností spojených s přečteným textem – mezipředmětové vztahy

Podrobný popis i s fotodokumentací si prohlédněte v přiloženém pdf souboru: Děti čtou dětem