Muzikály

Naše škola připravuje každým rokem pod vedením paní ředitelky Mgr. Moniky Guńkové muzikálové vystoupení, které se koná v Trisii. Vystoupení je pro širokou veřejnost i pro ostatní základní školy v Třinci.

Cílem je rozvoj tvořivosti a kreativity žáků a poukázání na křesťanské hodnoty. Žáci se učí různé role, připravují kulisy, tance, písně, kostýmy.