Muzikály

Naše škola připravuje každým rokem pod vedením paní ředitelky Mgr. Moniky Guńkové muzikálové vystoupení, které se koná v KD  Trisia. Vystoupení je pro širokou veřejnost i pro ostatní základní školy v Třinci.

Cílem je rozvoj tvořivosti a kreativity žáků a poukázání na křesťanské hodnoty. Žáci se učí různé role, připravují kulisy, tance, písně, kostýmy.

Rok 2019 – muzikálové přestavení Broučci na námět knížky Jána Karafiáta shlédli i žáci  třineckých i okolních  základních a mateřských škol.

Plakát muzikálového představení Brouččci