Vybíráme si své povolání

PROJEKT K OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Rozsah projektu: 8. třída

Název projektu: „Vybíráme si své povolání“ – podzim, jaro

Místo realizace projektu: firmy v Třinci a okolí

Cíl projektu: naplnění vzdělávacího programu v oblasti pěstitelských prací, volby povolání, poznání svého regionu „ze sedadla kola“

Časové rozvržení: 8 vyučovacích hodin na jaře a 8 vyučovacích hodin na podzim

Způsob provedení (použité formy, prostředky…): manuální práce na farmě, přednáška o chovu domácích zvířat (s prezentací – dle možností), prezentace zemědělských strojů, ukázka práce stolařů v nábytkářské dílně, dopravní výchova v praxi, prohlídka autoservisu, prohlídka skleníků v zahradnictví a přednáška o pěstování balkonových květin, seznámení se s potravinovým průmyslem, aj.

Předměty, ve kterých projekt probíhá: pracovní výchova, zeměpis, občanská výchova, tělesná výchova, přírodopis, český jazyk, výchova ke zdraví, výtvarná výchova.

Hodnocení: Žáci vidí část regionu, ve kterém žijí. Poznají, že kromě známých hlavních silničních tahů v našem regionu, existují vedlejší silnice a cyklostezky, kterými se můžeme dostat na místo a přitom vidět mnoho zajímavých míst a přírodu. Během cesty si zopakují základní pravidla silničního provozu v praxi jako jeho účastníci. Rozvíjejí rovněž silové, vytrvalostní a volní schopnosti jak při jízdě na kole tak i při manuální práci.
Žáci poznávají různé pracovní profese v praxi a vytváří si reálnou představu o práci, o dovednostech a schopnostech, které musí mít pro danou profesi.
Akce hodnotíme jako velmi zdařilé a myslíme si, že stojí za to s nimi pokračovat.

Garanti projektu: Mgr. Beata Krainová a Mgr. Rudolf Heczko