Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům za podporu školy v roce 2017!
Moc si vážíme každého finančního daru na provoz školy,  a zvýšení materiálních podmínek i kvality výuky na škole.
Vaše  dary využíváme např. na odměny pro žáky , na náklady spojené s přípravou programů na  školní akce a projekty (radovánky, Den poezie a hudby, karneval, začátek i konec školního roku, zápisy, muzikál, volba povolání ….apod), dále na propagaci školy, organizaci besed se zajímavými hosty, vzdělávání pedagogů – přednášky a semináře určené pro křesťanské školy, veškeré náklady na aktivity, které nelze hradit ze státních dotací.
 Naše vize do budoucna – investičního charakteru:
postupná rekonstrukce toalet
postupná výměna podlahových krytin ve třídách
postupná výměna osvětlení  ve třídách
zřízení jazykové laboratoře
IČO: 71249460
účet: 197168690/0300
variabilní symbol pro dary:
7124001   ZŠ
7124002   Mš Sosna
7124003   Mš Chopinova
7124004   Mš HorníLištná

Naši školu podporují tyto firmy: 

  • Kavárná Johanka
  • Koeximpo
  • Logos
  • Steeltec
  • Hudební nástroje Třinec
  • Lékárna Pod podloubím, Třinec
  • ATROLAT
  • Gaskontrol
  • FAČR
  • Farní sbor SCEAV v Oldřichovicích

 

Děkujeme všem sponzorům za jejich podporu!