Zaměstnanci školy

Základní údaje o škole

Název:

Církevní základní škola a mateřská škola Třinec-

adresa: Kaštanová 412, Třinec 739 61

zřizovatel: Slezská církev evangelická a.v. Český Těšín

adresa: Na Nivách 7, Český Těšín

Vedení školy:

ředitelka: Mgr. Monika Guńková – mobilní telefon ředitelna  734 696 170 , monika.gunkova@czstrinec.cz

zástupce ředitele: Ing. Urszula Szymeczková                                                       urszula.szymeczkova@czstrinec.cz

výchovný poradce: Mgr. Beata Kantor                                                                   beata.kantor@czstrinec.cz

        metodik prevence: Mgr. Monika Kaletová                                                            monika.kaletova@czstrinec.cz

hospodářka školy: Ivana Kovaříková                                                                     zcstrinecskr@seznam.cz

administrativa: Rachel Hrycková                                                                           zcstrinecskr@seznam.cz

Třídnictví 1.stupeň:

1. Mgr. Alena Trombiková                                              alena.trombikova@czstrinec.cz

2. Mgr. Monika Kantorová                                             monika.kantorova@czstrinec.cz

3. Mgr. Pavlina Chudecká                                              pavlina.chudecka@czstrinec.cz

4. Mgr. Jaroslava Waluszová                                         jaroslava.waluszova@czstrinec.cz

5. Mgr. Monika Kaletová                                                monika.kaletova@czstrinec.cz

Třídnictví 2.stupeň:

6. Mgr. Beata Kantor                                                         beata.kantor@czstrinec.cz

7. Mgr. Tomáš Waclawek                                                 tomas.waclawek@czstrinec.cz

8. Mgr. Rudolf Heczko                                                     rudolf.heczko@czstrinec.cz

9. Mgr. Dagmar Babilonová                                           dagmar.babilonova@czstrinec.cz

Asistenti pedagoga:

Mgr. Jana Dobešová,  Danuta Kocyanová,  Ludmila Czeczotková

Netřídní učitelé včetně vedení školy:

Mgr. Jana Byrtusová                                                   jana.byrtusova@czstrinec.cz

Mgr. Monika Guńková                                                monika.gunkova@czstrinec.cz

Ing. Urszula Szymeczková                                          urszula.szymeczkova@czstrinec.cz

Mgr. Monika Witoszová                                              monika.witoszova@czstrinec.cz

Mgr. Magdaléna Niemczyková                                   magdalena.niemczykova@czstrinec.cz

        Alma Eminova

 

Základní údaje o mateřské škole:

Zaměstnanci:

CMŠ Chopinova 463, 558 996 480,

Učitelky:

Alena Zarzycká                                                      alena.zarzycka@czstrinec.cz

        Mgr. Turońová Karin                                           karin.turonova@czstrinec.cz

Pracovnice výdejny a uklizečka:

Monika Vojtasová

CMŠ Sosnová 367, 558 989 738,

Učitelky:

Mgr. Klodová Lýdie                                            lydie.klodova@czstrinec.cz

       Lucie Mrozková

Pracovnice výdejny a uklizečka:

       Andrea Simonová

CMŠ Horní Lištna 10, 604 648 668,

Učitelky:

Mgr. Horniaková Kamila                                 kamila.horniakova@czstrinec.cz

Ing. Bc. Marcela Ruszová                                 marcela.ruszova@czstrinec.cz

Pracovnice výdejny a uklizečka:

       Lenka Zaliszová