Zápis do 1.třídy

Drazí rodiče,

zápis do první třídy na církevní základní škole proběhne ve dnech 15.-16.1.2014
 v  první třídě.
Ve středu 15.1. od 8.00 do 16.00 hod. , ve čtvrtek 16.1. od 13.00-16.00 hod.

Co si  vzít na zápis ?

Rodný list dítěte, jeho kartičku pojištěnce, svůj občanský průkaz či cestovní pas. Pokud má dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je nutné přinést potvrzení. Bez těchto náležitostí nemůže být dítě zapsáno.

V kolika letech má jít dítě k zápisu do 1.třídy?

Dle školského zákona §36 odst.3 – povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (letos se tedy jedná o děti s datem narození od 1.9.2007 do 31.8.2008). Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádali o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Musíme k zápisu, když má dítě odklad docházky z loňska?

Dítě, které má odklad školní docházky z minulého roku, se musí zúčastnit opět zápisu. K zápisu do naší školy může přijít i dítě, které má odklad vystavený jinou školou.

Chceme požádat o odklad školní docházky, co proto musíme udělat?

Dle § 37 školského zákona  odst.1 : „Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“Poradenským zařízením je například pedagogické-psychologická poradna či pedagogické centrum. Odborným lékařem např. pediatr (dětský lékař).
Pokud chcete požádat o odklad, musíte přijít k zápisu, kde vyplníte žádost o odklad a požádáte  odborníky o posouzení zralosti dítěte. Po doložení posudku bude žádosti o odklad vyhověno a školní docházka bude o rok odložena.

Jak se dovíme, zda bylo naše dítě přijato do 1.třídy?

Každé dítě dostane při zápise identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na  dveřích sekretariátu  školy.

Srdečně zveme! Těší se na Vás celý pedagogický sbor a všichni žáci!!!

Reagovat

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

MŠ Třinec – Sosnová

DSC00785

Mateřská školička na ul. Sosnové se nachází v budově naproti církevní školy, v centrum sídliště na Sosně.

Kapacita je pro 20 dětí předškolního věku. Začala fungovat od školního  roku 2012/13, stejně jako MŠ v Horní Lištné. I zde se děti vychovávají dle ŠVP <em>Křesťanská  mateřská škola</em> a paní učitelky vytvářejí klidnou a bezpečnou atmosféru.

Srdečně zveme!

Denní provoz:  6.30 -16.00

MŠ Horní Lištná

MŠ Horní Lištná

Pro stále zvětšující se zájem o předškolní výchovu v křesťanském duchu,jsme otevřeli ve školním roce 2011/12 další dvě oddělení církevní mateřské školy. Tato možnost se naskytla v prostorách stávající Kazatelské stanice SCEAV v Třinci – Horní Lištné č. 10, a dále v Třinci na ulici Sosnové, naproti naší církevní základní školy.

Důvody, proč posílat dítě do křesťanské školky v Horní Lištné:

  • klidná atmosféra vlídnosti a lásky,
  • spolupráce s rodiči v rámci společných aktivit,
  • nádherné prostředí s velkou zahradou.

Mateřská škola je otevřena všem dětem křesťanského vyznání i dětem bez vyznání.

Provozní doba: denně od 6.30-16.00

MŠ Chopinova

P1050467

Mateřská škola v Třinci – Lyžbicích, ul. Chopinova 463, vznikla v roce 2007/08. Nachází se v budově Církve bratrské v Třinci. Má sice menší prostory, ale zato velmi útulné.

Paní učitelky vyučují dle Školního vzdělávacího programu Křesťanská mateřská škola. Klademe důraz na prostředí plné lásky a porozumění. Snažíme se vytvářet partnerské vztahy s rodiči. Pokud Vás výchova v křesťanském duchu zajímá, přijďte se mezi nás podívat.

Provoz mateřské školy: denně od 7.00 – 15.30