Zápis do 1. třídy už zítra! Jak vyučujeme, jak vychováváme na naší škole.

Drazí rodiče,

ještě jednou připomínáme, že zápis do 1.třídy na naší škole bude probíhat  už od zítřejšího dne – 20.1.2015 od 8.00 do 16. 00 hod. Dále ve středu 21.1.2015 od 13.00 -16.00. hod.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozené v době od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a to i v případě, že bude žádat o odklad školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb.).

Dostaví se také děti, které už žádaly v minulém školním roce o odklad.

K zápisu přineste:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  •  rodný list dítěte.

Dokumenty potřebné k zápisu si můžete stáhnout v sekci- Pro rodiče/Formuláře ke stažení / Žádost o přijetí do první třídy + Zápisní list; Žádost o  odklad /.

Jak vyučujeme, jak vychováváme:

– v některých předmětech pracujeme s Biblí, předáváme dětem základní křesťanské hodnoty

– zařazujeme prvky alternativních  metod  výuky /činnostní učení -Tvořivá škola, matematika prof. Hejného, Splývavé čtení/

-realizujeme různé projekty od třídních až po celoškolní, abychom rozvíjeli v dětech schopnosti, dovednosti a vědomosti jinak, než jen klasickou formou výuky /Vybíráme si své  povolání, Děti učí děti, Dětský den…/

– vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy, dále polský jazyk jako nepovinný předmět, na 2.stupni anglický a německý jazyk

-na 2.stupni kromě hodin anglického jazyka probíhá anglická konverzace s rodilým mluvčím

-klademe důraz na kreativitu a tvořivost  žáků /celoškolní muzikály, dny poezie a hudby, soutěže v recitaci/

– ve třídách, kde je to zapotřebí, pracujeme s pedagogickými asistenty

– klademe důraz na prevenci sociálně patologických jevů pořádáním zajímavých přednášek a besed

-naši žáci se účastní ozdravných pobytů, výuky plavání, lyžarských a turistických kurzů

 Spolupracujeme s rodiči a spolu tvoříme jeden tým se stejným cílem –  rozvíjet dítě po stránce duchovní, duševní i fyzické a  vytvářet pro děti bezpečné křesťanské prostředí 

Hojnost  Božího požehnání a moudré rozhodnutí při výběru školy Vám  přeje ředitelka  Monika Guńková

Plakat zapisy 2015 web

Reagovat

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

MŠ Třinec – Sosnová

DSC00785

Mateřská školička na ul. Sosnové se nachází v budově naproti církevní školy, v centrum sídliště na Sosně.

Kapacita je pro 20 dětí předškolního věku. Začala fungovat od školního  roku 2012/13, stejně jako MŠ v Horní Lištné. I zde se děti vychovávají dle ŠVP <em>Křesťanská  mateřská škola</em> a paní učitelky vytvářejí klidnou a bezpečnou atmosféru.

Srdečně zveme!

Denní provoz:  6.30 -16.00

MŠ Horní Lištná

MŠ Horní Lištná

Pro stále zvětšující se zájem o předškolní výchovu v křesťanském duchu,jsme otevřeli ve školním roce 2011/12 další dvě oddělení církevní mateřské školy. Tato možnost se naskytla v prostorách stávající Kazatelské stanice SCEAV v Třinci – Horní Lištné č. 10, a dále v Třinci na ulici Sosnové, naproti naší církevní základní školy.

Důvody, proč posílat dítě do křesťanské školky v Horní Lištné:

  • klidná atmosféra vlídnosti a lásky,
  • spolupráce s rodiči v rámci společných aktivit,
  • nádherné prostředí s velkou zahradou.

Mateřská škola je otevřena všem dětem křesťanského vyznání i dětem bez vyznání.

Provozní doba: denně od 6.30-16.00

MŠ Chopinova

P1050467

Mateřská škola v Třinci – Lyžbicích, ul. Chopinova 463, vznikla v roce 2007/08. Nachází se v budově Církve bratrské v Třinci. Má sice menší prostory, ale zato velmi útulné.

Paní učitelky vyučují dle Školního vzdělávacího programu Křesťanská mateřská škola. Klademe důraz na prostředí plné lásky a porozumění. Snažíme se vytvářet partnerské vztahy s rodiči. Pokud Vás výchova v křesťanském duchu zajímá, přijďte se mezi nás podívat.

Provoz mateřské školy: denně od 7.00 – 15.30