Zápisy do CMŠ

Vážení rodiče,  blíží se termíny zápisů do mateřské školy a my se moc těšíme na nové děti.  Níže uvádíme základní informace o jejich průběhu a organizaci. Hlásit se můžete do CMŠ Třinec Sosnová 367, CMŠ Třinec Lyžbice, ul. Chopinova 463; CMŠ Třinec Horní Lištná 10.

Naše školičky mohou nabídnout:

-klidné a vlídné prostředí, důležité pro bezpečný vývoj dítěte,

-tvořivý a laskavý přístup paní učitelek,

-menší kolektiv dětí,

-křesťanské chvilky

-logopedická cvičení s odborníkem,

-prvky anglického jazyka v řízených aktivitách,

-individuálně pro jednotlivé děti možnost  komunikace v polském jazyce,

-výuka plavání,

-úzká  spolupráce s rodiči,

-a spousta dalších aktivit, které všestranně rozvíjejí Vaše děti.

Podání žádosti

Žádost si stáhněte na webových stránkách MŠ v pravé boční liště – pro rodiče nebo přímo  zde:

Žádost-o-přijetí-do-CMŠ

Zápisní-list-MŠ (1)

Evidencni-list-pro-dítě-v-MŠ (1)

Vyjádření-lékaře-příloha-k-žádosti-o-přijetí-do-MŠ

NEBO místo vyjádření lékaře kopii očkovacího průkazuCestne-prohlaseni-ockovani

Souhlas GDPR

Žádost včetně příloh je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy:  wupmbad
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou na adresu CZŠ :  Kaštanová 412, CZŠ a MŠ Třinec   
 4. osobní podání na sekretariátu církevní základní školy :Kaštanová 412, CZŠ a MŠ Třinec :  pondělí 4.5., 11.5. ; středa 6.5., 13.5. , vždy od 8 -13.hod.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

UPOZORNĚNÍ: NA ŽÁDOSTI UVÁDĚJTE  DATUM NEJDŘÍVE  2.5.2020 

Doklady k zápisu:

 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
 • Doložení řádného očkování dítěte – nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Milí a vážení rodiče, doufám, že zápisy zvládneme a moc se na Vás těšíme.

Reagovat

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

MŠ Třinec – Sosnová

DSC00785

Mateřská školička na ul. Sosnové se nachází v budově naproti církevní školy, v centrum sídliště na Sosně.

Kapacita je pro 20 dětí předškolního věku. Začala fungovat od školního  roku 2012/13, stejně jako MŠ v Horní Lištné. I zde se děti vychovávají dle ŠVP <em>Křesťanská  mateřská škola</em> a paní učitelky vytvářejí klidnou a bezpečnou atmosféru.

Srdečně zveme!

Denní provoz:  6.30 -16.00

MŠ Horní Lištná

MŠ Horní Lištná

Pro stále zvětšující se zájem o předškolní výchovu v křesťanském duchu,jsme otevřeli ve školním roce 2011/12 další dvě oddělení církevní mateřské školy. Tato možnost se naskytla v prostorách stávající Kazatelské stanice SCEAV v Třinci – Horní Lištné č. 10, a dále v Třinci na ulici Sosnové, naproti naší církevní základní školy.

Důvody, proč posílat dítě do křesťanské školky v Horní Lištné:

 • klidná atmosféra vlídnosti a lásky,
 • spolupráce s rodiči v rámci společných aktivit,
 • nádherné prostředí s velkou zahradou.

Mateřská škola je otevřena všem dětem křesťanského vyznání i dětem bez vyznání.

Provozní doba: denně od 6.30-16.00

MŠ Chopinova

P1050467

Mateřská škola v Třinci – Lyžbicích, ul. Chopinova 463, vznikla v roce 2007/08. Nachází se v budově Církve bratrské v Třinci. Má sice menší prostory, ale zato velmi útulné.

Paní učitelky vyučují dle Školního vzdělávacího programu Křesťanská mateřská škola. Klademe důraz na prostředí plné lásky a porozumění. Snažíme se vytvářet partnerské vztahy s rodiči. Pokud Vás výchova v křesťanském duchu zajímá, přijďte se mezi nás podívat.

Provoz mateřské školy: denně od 7.00 – 15.30