Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Den legračních pokrývek hlavy
30 1 2 3
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
Jablunkovské šance - projektový den
4 5
6
Zápisy do mateřské školy
Zápisy do mateřských škol začínají
7
Zápisy do mateřské školy
Zápisy do mateřských škol začínají
8 9 10 11 12
13 14
Pasování na čtenáře
15 16 17 18 19
20
Biblická soutěž Jonáš
21
CMŠ Sosnová - řemeslné hry a návštěva hasičů
22
2. místo v soutěži Můj Werk
23
Pozvánka na modlitby za mateřské školy
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Rada školy / Školská rada

Rada školy / Školská rada

Rada školy

Rada školy dle §132 školského zákona

 • Dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné hospodaření s
  jejím majetkem, včetně finančních prostředků
 • Schvaluje školní vzdělávací programy škol a školských zařízení, jejichž činnost školská právnická osoba vykonává
 • Schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a
  roční účetní závěrku
 • Schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické osoby
 • Projednává návrhy změn zřizovací listiny
 • Navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické osoby a vyjadřuje se k
  záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení školské právnické osoby
 • Rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti školské právnické osoby
 • Schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školské právnické osoby neuvedených v § 137 odst. 2 a
  způsob hospodaření s nimi
 • Schvaluje příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů školské právnické osoby

Církevní rada na svém zasedání dne 7. 6. 2021 schválila tyto členy Rady školské právnické osoby s účinností od 19. 7. 2021:

 • Ing. Michla Klus, M.Div – předseda rady rady školy
 • Ing. Stanislav Trombik
 • Vilém Michalik
 • Jan Brchaň
 • Mgr. Jiří Chodura, M.A.

Funkční období rady školy je 5 let.

Školská rada

Školská rada dle §167a §168 školského zákona

 • Schvaluje výroční zprávu, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků
 • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
 • Vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu
 • Podílí se na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy
 • Projednává inspekční zprávy ČŠI

Školská rada má 3 členy: 1- volí zákonní zástupci - volí pedagogičtí pracovníci, 1- navrhuje zřizovatel

Četnost schůzí: 2x/rok (podzim a jaro)

Členové

 • Pavel Heczko – předseda školské rady – za zákonné zástupce
 • Bc. Petra Chodurová- za zřizovatele
 • Mgr. Rudolf Heczko – za pedagogický sbor

Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Sdružení přátel CZŠ a MŠ Třinec

Sdružení spolupracuje úzce se školou, aktivně se zapojuje do organizace školních akcí, např. radovánek, a to prostřednictvím třídních důvěrníků, kteří jsou voleni v jednotlivých třídách základní školy a na jednotlivých pracovištích mateřských škol.

Součástí sdružení je také získávání finančních prostředků a oslovování sponzorů za účelem zkvalitnit materiální podmínky vzdělávání.

Předseda: Ivo Byrtus